Слабкий Андрій Валентинович

Резюме

к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування

У 2010 р. закінчив Вінницький національний технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю  8.05050301 «Металорізальні верстати та системи» та здобув кваліфікацію магістра.

У листопаді 2013 р. закінчив аспірантуру у Вінницькому національному технічному університеті за спеціальністю "машинознавство".

В грудні 2013 р. захистив дисертаційну роботу на тему: "ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИВОД ПРИСТРОЮ ДЛЯ РАДІАЛЬНОГО ВІБРОТОЧІННЯ ТА ПОДРІБНЕННЯ ЗЛИВНОЇ СТРУЖКИ З ВБУДОВАНИМ ГЕНЕРАТОРОМ ІМПУЛЬСІВ ТИСКУ" і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. 

З 2012-2014 р. працював на посаді асистента кафедри "Металорізальні верстати та обладнання автоматизованих виробництв".

2014-2016р. старший викладач кафедри "Металорізальні верстати та обладнання автоматизованих виробництв".

З 2016 р. доцент кафедри "Галузевого машинобудування"

За період з 2010 року по 2018 рік опубліковано особисто і в спіавторстві  62 наукових праць, з них: 18  статей в фахових наукових виданнях; 2 статті в зарубіжних виданнях, 1 монографія, 24 патентів  на корисні моделі України; 2 - статті у не фахових виданнях, 1 - свідоцтво на авторський твір,  14 тез доповідей на науково-технічних конференціях.

Викладає дисципліни: "ДЕТАЛІ МАШИН", "ДЕТАЛІ МАШИН і ПТО",  "ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ",  "СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА ВЕРСТАТОБУДУВАННІ", "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ В РУХОМИХ З'ЄДНАННЯХ МАШИН"

 

Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1214; тел. (0432) 598-523

 

   e-mail: slabkiyandrey@gmail.com 

Google Академія

 Репозитарій ВНТУ